Start Konferencje Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini - konferencja w Svidniku

Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini - konferencja w Svidniku

Konferencje
Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Historii i Politologii, Zakład Studiów Wschodnich
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Instytut Politologii
Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce
Asociácia ukrajinistov Slovenska

zapraszają na 

Międzynarodową konferencję naukową

„Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa”

Svidnik, 21-23 czerwca 2013 r.
            Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej, która jest kontynuacją cyklu konferencji: „Łemkowie, Bojkowie, Rusini – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” Zielona Góra (Polska) 2007 r.; „Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa” Zielona Góra 2009 r.; „Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa” Słupsk (Polska) 2011 r.
            W czerwcu 2013 r. konferencja odbędzie się po raz pierwszy na Słowacji, w mieście Svidnik. Termin konferencji nie jest przypadkowy. W Svidniku odbywać się będzie w tym czasie 49 Święto Kultury Rusinów – Ukraińców Republiki Słowacji. W dniu 21 czerwca przewidywany jest przyjazd uczestników i uroczysta kolacja. W dniu 22 czerwca odbędą się obrady konferencji, a 23 czerwca organizatorzy przewidują wyjazd uczestników.
            Zespół organizacyjny konferencji stanowią:
- Dr. H. c., PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc. – dyrektor SNM-MUK w Svidniku
- PhDr Jozef Varchol – kierownik oddziału SNM-MUK w Svidniku
- Mária Kravcová – sekretarka.
            W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą również: dr hab. Roman Drozd, prof. AP (J.M. Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku - Polska); dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ, dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ (Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego - Polska); dr hab. Iryna Betko, prof. UWM (Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Polska); prof. Jarosław Taras (Instytut Ludoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie – Ukraina); prof. dr hab. L’ubomyr Belej (dyrektor Instytutu Ukrainistyki Użhorodzkiego Uniwersytetu Państwowego w Użhorodzie – Ukraina); Doc. PhDr. Michal Šmigel’, PhD. (Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy - Słowacja); PhDr. Marián Gajdoš, CSc. (Oddział Nauk Społecznych Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach – Słowacja); Dr. Iryna Ljuba Horvat (Muzeum Historyczne w Satu Mare – Rumunia); prof. Julian Tamaš (przewodniczący Akademii Nauk i Sztuki Wojwodiny – Serbia); Mykola Cap (redaktor czasopisma „Švetlosc” – Serbia); Evhen Ladna (The Schevchenko Scientific Society of Canada – Kanada); Mirosław Iwanek (Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre – Kanada).
            Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Językami konferencji są: słowacki, polski, ukraiński, angielski. Jej celem jest przedstawienie historii, kultury i problemów współczesności grup regionalnych, żyjących na pograniczu ukraińsko-polsko-słowacko-węgiersko-rumuńskim: Łemków, Bojków, Hucułów, Rusinów (zamieszkujących na Zakarpaciu oraz w północno-wschodniej Słowacji), a także rozproszonej po świecie diaspory.
            Wygłoszone w trakcie konferencji referaty zostaną opublikowane w Polsce, w V tomie pracy zbiorowej: „Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa”. Warunkiem publikacji będzie przestrzeganie przez autorów artykułów kryteriów, określonych przez redaktorów pracy zbiorowej.
Przewidywana opłata konferencyjna wynosi 30 euro. W ramach tej opłaty organizatorzy zapewnią uczestnikom: kolację w dniu 21 czerwca 2013 r., materiały konferencyjne, kawę i ciastka w trakcie przerw kawowych, obiad, uroczysty bankiet na zakończenie obrad w dniu 22 czerwca 2013 r. W szczególnych przypadkach, na wniosek uczestników, organizatorzy mogą zrezygnować z opłaty konferencyjnej.
            Noclegi oraz śniadania zabezpieczają uczestnicy konferencji we własnym zakresie. Organizatorzy polecają hotel „Rubin”, zlokalizowany w centrum Svidnika, niedaleko miejsca obrad. Hotel oferuje noclegi ze śniadaniami. Strona internetowa hotelu: www.hotelrubin.sk
            Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie kwestionariusza i przesłanie go organizatorom, do dnia 16 listopada 2012 r. Organizatorzy mogą nie zakwalifikować zaproponowanego referatu do udziału w konferencji, jeśli uznają, że nie jest on zgodny z tematyką obrad.
            Kwestionariusz uczestnika można przesłać drogą pocztową na adres:
Dr. H. c., PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc.
Dyrektor SNM - Múzeum Ukrajinskej Kultúry v Svidniku
Ul. Centrálna 258
089 01 Svidnik
Slovakia
Można także wysłać kwestionariusz drogą mailową na adres:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. albo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
            Po zakwalifikowaniu referatu do udziału w konferencji Zespół Organizacyjny przyśle uczestnikowi oficjalne zaproszenie, informacje organizacyjne i zasady redakcji tekstów.
 
                                                                                              Z poważaniem.
                                                                                              Komitet Organizacyjny